Bilmärken och växellådor

   Bilmärke

Transmission

Årtal

Bentley Hydramatic (Two band GM Style Hydramatic)

52-67

Buick Dynaflow (Har backen längst åt höger i växlingsdisplayen)

48-63

Buick Flightpitch (Triple Turbine, har backen direkt efter Park samt G på displayen)

58-59

Buick Special DualPath

61-63

Buick Special (Skylark) Super Turbine 300

64-69

Buick Th 350

69-79

Buick Th 350C (Th 350 med lockup converter)

80-86

Buick Super Turbine 400 (TH400)

64 up

Cadillac Hydramatic

46-55

Cadillac Dual-Coupling HM (Jetaway)

56-64

Cadillac TH400

64 up

Cadillac Dynaflow (på grund av brand i Hydramatic fabriken -53)

En del av årsmodell 1953

Checker BW 8 & 12 (som en small case Fordomatic)

70-71

Chevrolet Powerglide Cast Iron (1962 med 327 är Aluminum)

50-62

Chevrolet Turboglide

57-61

Chevrolet Powerglide Aluminum (bara med 327 motorn årsmodell 1962)

62-79

Chevrolet Th 350

69-79

Chevrolet Th 350C (Th 350 med lockup converter)

80-86

Chevrolet Pickup Hydramatic

53-62

Chrysler Powerflite

53-56

Chrysler Torqueflite

56-61

Chrysler 904

60-78

Chrysler 727

62-78

Comet 2 Speed Merc-O-Matic

60-64

Corvair Powerglide

60-69

Corvette Powerglide, Cast Iron

53-61

Corvette Aluminum

62-77

Dodge Powerflite

54-61

Dodge Torqueflite

57-61

Dodge 904

60-78

Dodge 727

62-78

Dodge Truck BW 8 & 12 (som en small case Fordomatic)

56-71

Edsel Mile-O-Matic

59-61

Edsel 2-Speed

59-60

Fairlane 2 Speed Fordomatic

62-64

Fairlane C-4

64 up

Falcon 2 Speed Fordomatic

60-64

Falcon C-4

65-70

Ford Fordomatic

51-67

Ford 2-Speed Fordomatic

59-64

Ford C-4

64 up

Ford C-6

66 up

Ford Truck C-6

66 up

GMC Pickup Hydramatic

53-62

Hudson Hydramatic

50-55

Hudson Flashaway (Jetaway)

56-57

Hudson 3 Band Automatic (en del)

55-56

Hudson Jet Hydramatic

54-55

Humber 3 Band Automatic

58-61

International-Divco 3 Band Automatic

50 up

International Scout/Pickup BW 8 & 12 (som en small case Fordomatic)

57-74

International Scout/Pickup 904

60-78

International Scout/Pickup 727

62-78

Jaguar Mark VII 3 Band Automatic

53-55

Jaguar 3.5 Liter 3 Band Automatic

56-65

Jaguar 4.2/5.0/5.3 Liter BW 8 & 12 (som en small case Fordomatic)

65-74

Jeep BW 8 & 12 (som en small case Fordomatic)

56-71

Jeep 904

60-78

Jeep 727

62-78

Kaiser Hydramatic

51-54

Lincoln Hydramatic

50-54

Lincoln TurboDrive

55-65

Lincoln C-6

66 up

Mercury Merc-O-Matic

51-67

Mercury 2 Speed Merc-O-Matic

59-60

Mercury C-6

66 up

Meteor 2 Speed Merc-O-Matic

60-64

Mustang C-4

64½-69

Nash Hydramatic

49-56

Nash Flashaway (Jetaway)

56-57

Oldsmobile Hydramatic, användes i några 1956 ("R", parkering i backläget på spaken)

46-56

Oldsmobile Dynaflow, på grund av branden i Hydramaticfabriken 1953

En del 53

Oldsmobile Jetaway  användes i de flesta 1956, alla 1957 till 1960
(Har "P" på displayen för parkläget)

56-60

Oldsmobile RotoHydramatic (375) Model 10 (även kallad "Slim-Jim")

61-64

Oldsmobile F-85 RotoHydramatic (240) Model 05

61-63

Oldsmobile Cutlass (F-85) Super Turbine 300 (Ej samma som Powerglide)

64-69

Oldsmobile Th 350

69-79

Oldsmobile Th 350C (Th 350 med lockup converter)

80-86

Packard Ultramatic

50-56

Plymouth Powerflite

55-61

Plymouth Torqueflite

57-61

Plymouth 904

60-78

Plymouth 727

62-78

Pontiac Hydramatic (användes i en del 1956, parkering i backläget )

48-56

Pontiac Powerglide, på grund av branden i Hydramaticfabriken 1953

En del 53

Pontiac Strato-Flight (Jetaway) användes i de flesta 1956 (Har "P" i displayen för parkering)

56-64

Pontiac RotoHydramatic (375) Model 10 (även kallad "Slim-Jim")

61-64

Pontiac Tempest TempesTorque

61-62

Pontiac Tempest TempesTorque

1963

Pontiac Tempest Super Turbine 300 (Ej samma som Powerglide)

64-69

Pontiac Th 350

69-79

Pontiac Th 350C (Th 350 med lockup converter)

80-86

Rambler BW 8 & 12 (som en small case Fordomatic)

56-71

Rolls-Royce Hydramatic (Two band GM Style Hydramatic)

52-67

Rover 3 Litre 3 Band Automatic

60-62

Studebaker 3 Band Automatic, DG150/200/250

51-55

Studebaker Flight-O-Matic/Flash-O-Matic

56-64

Thunderbird Fordomatic/TurboDrive

55-65

Willys Hydramatic

54-55