Lite info om Lustgas system

Sammanställt av RPM Racing. ( www.rpm-racing.se )

Hur man får hästkrafter
En motor håller sig igång genom att förbränna bränsle som sedan expanderar och trycker kolvarna nedåt. Vill du ha mera effekt ? Förbränn då mera bränsle som får kolvarna att tryckas nedåt med en ännu större kraft. Låter ganska enkelt men det är inte fullt så enkelt som man kan tro. Då det är många olika faktorer som är inblandade då man vill ha en ökning av effekten så kommer vi här att behandla tre av de grundläggande.
Först, allt bränsle behöver syre ( Oxygen ) för att kunna brinna. Vill du förbränna mera bränsle, så måste du också tillsätta mera syre. Praktiskt tagit alla effektgivande produkter ökar effekten genom att öka flödes mängden av bränsle och luft. Kamaxlar, större förgasare eller ventiler, portningar, insugnings rör, headers rör, kompressorer, turboaggregat och lustgas system är alla klara exempel på hur en förbättrad andning av motorn ( få in mera syre för att kunna förbränna mera bränsle ) kommer att ge dig en ökning av hästkrafterna. Lustgas systemet är troligen det mest effektiva sättet att öka flödesmängden av syre och bränsle. Det är den grundläggande orsaken till att ett lustgas system producerar en så stor ökning av hästkrafterna.
En annan grundläggande effekt faktor är förångningen av bränslet. Bensin, i likhet med andra racing bränslen, kan inte förbrännas i flytande form. Bensinen måste omvandlas till ånga innan det kan förbrännas. Att omvandla flytande bensin till ånga sker genom enkel avdunstning. I grunden är det ingen skillnad mot att sätta ett glas med vatten utomhus och vänta på att det skall torka bort. I motorn, naturligtvis, så sker avdunstningen väldigt fort. Motorns värme och sönderdelning av bränslet är lösningen till att få en avdunstning snabb nog att kunna omvandla ren bensin till ånga vid 8 000 RPM. Man sönderdelar bränslet till små droppar som i sin tur avdunstar snabbare på grund av att de får en större yta tillgänglig för avdunstningen.
Storleken på bränsle dropparna är väldigt viktigt. Ta en stor droppe av bensin och dela upp den i 10 mindre droppar, och du har då ökat arean på den ytan för en bättre avdunstning. Resultatet blir att mera bränsle finns tillgänligt och kan utföra mera arbete under förbränningen. Ett väl designat lustgas system producerar väldigt små droppar i det tillskotts bränsle som sprutas in tillsammans med syret.
Den tredje grundläggande effekt faktorn vi kommer att behandla är luft / bränsle densiteten. Densiteten påverkas av det atmosfäriska trycket, ( tyngden av atmosfären ovanför dig ), värme och luftfuktigheten. Vi kan inte ändra det atmosfäriska trycket; men till en viss del så kan vi reglera den värme som råder i insuget. En motor med intercooler ger mera effekt då den kyler ned bränsleluft blandningen och som därmed får en högre densitet. Och ju tätare blandningen är, desto mera ryms i cylindern där den förbränns och ger mera effekt. När lustgas tillförs så omvandlas den från flytande form till gas omedelbart och blir väldigt kall. Den kalla Lust gasen kyler ned hela insugnings kammaren i insuget med så mycket som ca. 20 grader celcius. Den tätare blandningen som detta får till resultat får motorn att producera ännu mera effekt med ett lustgas system.

Vad är lustgas ?
För din motor så är lustgas endast ett smidigare sätt att få i sig normal luft. Men då vi endast är intresserade av den syre som luften innehåller, så tillhandahåller lustgasen ett enkelt verktyg för att kunna manipulera hur mycket syre som finns tillgängligt då du tillför mera bränsle för att uppnå en högre effekt. Effekten kommer alltid från bränslet. Lustgas är inget bränsle. Lustgasen är endast ett smidigare sätt att tillföra den ökade mängden av syre som behövs för att kunna förbränna den ökade mängden av bränsle. Om du endast skulle tillföra lustgas utan att tillföra extra bränsle, så skulle du endast öka hastigheten på den förbränningen av det bränsle som din motor vanligtvis använder. Detta, mera ofta än sällan, leder till en destruktiv antändning. Kraften kommer från bränslet, inte lustgasen. Lustgasen låter dig helt enkelt att förbränna en större kvantitet av bränsle under samma tidsperiod. Den slutgiltiga verkan av detta är en otrolig ökning av den totala mängden av energi, effekt, lösgjord från bränslet och tillgänglig för att accelerera ditt fordon.
Det är inget "hokus pokus" involverat när det gäller lustgas. Tvärtom, att använda lustgas är ingen skillnad mot att använda en större förgasare, ett bättre insug, en kompressor eller en turbo. Kom ihåg att den luft som du och din motor andas är sammansatt av ( vid havsnivån ) 78 % Nitrogen ( Kväve ), 21% Oxygen och bara 1 % av andra gaser. Nitrous Oxide (N2O) är tillverkad genom att ta 2 av de vanligast komponenterna i jordens atmosfär ( i detta fall 2 molekyler av Nitrogen och 1 molekyl Oxygen ) och fästa dom vid varandra med hjälp av ett kemiskt förband. När lustgasen hamnar i motorn, så kommer värmen från förbränningen att bryta ner det kemsiska förbandet och förser då din motor med mera oxygen som kan förbränna mera bränsle. Som du har läst så fungerar alla race motorer under sama princip; mera luft ( bättre andning, kompressor, turbo överladdning eller lustgas ) plus mera bränsle som är tätare förångat är lika med mera effekt. Nitrogenet verkar som en buffert för att få en kontrollerad förbränning.

Olika typer av lustgas system
De två mest populära lustgas systemen är; spray platta, avsedda för bilar ( som använder en platta mellan förgasaren och insuget ) och direkt ports system.
Plattan ger ett tillskott av lustgas och bränsle in i den i motorn gående insugningsströmen genom dess inbyggda spray rör. Platt system används av bilmotorer,såväl på gatan som i många race klasser.
Direkt ports system använder special designade injektorer "Nozzlar" för att ge tillskottet av lustgas och extra bränsle till varje insugs kanal. Dessa system kan ge ett otroligt flöde av lustgas och bränsle, samtidigt som det fördelas lika till alla cylindrar. Flerstegs direkt insprutnings system har producerat över 500 hästkrafter på många professionella racing motorer. De flesta systemen använder sig av utbytbara munstycken för bränsle och lustgas för att kunna justera systemet och antalet hästkrafter. Systemen delas också in i; "Blöta" eller "Torra" system. ( Wet & Dry ) Blöta system är de system så ger både bränsle och gas genom Nozzlarna eller Plattan. Torra system ger endast lustgas och motorn får sitt extra bränsle genom att antingen det befintliga bränsleinsprutnings systemet får ett högre tryck när systemet aktiveras, eller så måste styrenheten till bränsle insprutningen modifieras så att spridarna håller sig öppna en längre tid när lustgasen ges och därmed erhålls en större bränslemängd.

Att justera Lustgas systemet:
Starta alltid försiktigt. Följ rekomenderade munstycks kombinationer och starta alltid med den lägsta nivån ifall du har ett justerbart system. Det tar bara en liten stund att byta munstycken så ta inte den onödiga risken med att börja på högsta nivån.
Var realistsik i tanken om hur mycket effekt din motor klarar av. Försök att hålla fötterna på jorden. Det är bara du som vet vilka komponenter som finns i din motor.
Om du inte vet vilka komponenter som sitter i din motor, så är det säkrast att alltid utgå ifrån att komponenterna är av orginaltyp och välj då rätt system för den applikationen.
Effekten kommer från bränslet. Mängden effekt beror på mängden av bränsle som som ditt system levererar när det är aktiverat. Finns inte bränslet där, så finns det heller inget effekt, och hur mycket lustgas eller annat det än finns tillgänglig så kommer den inte. Det finns två saker för att reglera mängden bränsle tillgänlig till systemet då det är aktiverat; bränsle munstyckets storlek samt bränslets tryck. Det korrekta tryckvärdet avläses då bränslet flödar genom systemet. En del bränsle trycks regulatorer kan ge ett felaktigt avläst bränsletryck på grund av att systemtrycket ökar då systemet inte är aktiverat. När detta inträffar så kommer det verkliga trycket när systemet är aktiverat, att var lägre än väntat och kan då ställa till problem.
När problem med misständningar eller spikningar uppstår minska då ALLTID lustgasens munstycks storlek på systemet först. Kom ihåg att effekten kommer från bränslet och inte från lustgasen, så att öka på bränslet för att få en avkylning leder endast till mera effekt och förvärrade problem. Förgasare som är bestyckade för stort ger en kallare och effekt fattigare motor. Lustgas system som är bestyckade för stort kommer endast att ge ännu mera effekt. Så får du problem, minska storleken på systemets lustgas munstycke(n) först.
När du kollar dina tändstift för att se hur ditt system fungerar, KOLLA ALLA STIFT, inte bara dom som är lätta att komma åt. Det finns inte två cylindrar som förbränner exakt på samma sätt. Lustgas har den unika egenskapen, att den rengör dina stift så de ser ut som om du precis hade monterat dom. Om det finns några tecken på spikningar, så som små silveraktiga eller svarta fläckar på porslinet, minska då lustgas munstyckets storlek. Om tändstiftets elektrod uppvisar en blåaktig, regnbågs nyans, minska då lustgas munstyckets storlek. Om tändstiftets elektrod uppvisar en tendens till att ha börjat att smälta, minska då lustgasens munstycks storlek, och byt till ett stift med en kortare och bredare elektrod. Om ditt system plötsligt skulle börja att uppföra sig konstigt, även då du inte ändrat något, så är boven i dramat oftast ett täppt bränsle eller lustgas filter. I de instruktioner som följde ditt system finns angivet var någonstans lustgas och bränsle filtren sitter. Kolla dessa med jämna mellanrum.

Tändstift och Lustgas
Det finns några få baskunskaper om tändstift som är bra att känna till för att kunna välja rätt tändstift till din motor. Det första och viktigaste är; Ett tändstift måste vara av rätt typ för att kunna fungera i din motor, inte vice versa. Detta betyder att tändstiftet praktiskt taget inte har någon påverkan om hur motorn förbränner bränslet eller hur den fungerar i största allmänhet. Endast rätt tändstift kommer att överleva de förhållanden som råder i just din motor. Ett stift måste uppnå och vidhålla rätt temperatur för att kunna hålla sig självt rent. Fel värmetal kan orsaka ett överhettat eller ett orent stift. Värmetalet avser den temperatur som keramik materialet runt center-elektroden uppnår.
Tunnare bränsle luft blandning är svårare att antända på grund av att det är färre bränsle molekyler närvarande runt tändstiftets gap; därför konstruerades stift med framskjuten spets, ( projected ) för senare motorer som är avsedda för att gå på magrare bränsle luft blandning. Moderna hög effekts tändsystem tillät också ett större tändstifts gap. Men tillsammans med Lustgas kan dessa stift ställa till problem.
Ganska så ofta så kommer ett stift av standard typ med ett stort gap, att få motorn att misstända endast efter några få sekunder av körning med lustgas. Misständningarna beror inte på ett felaktigt värmetal på stiften. Misständningarna beror på att elektroden på stiftet blir glödande för att det är för långt för att kunna klara av den extra värme som produceras av en förbränning som är under påverkan av lustgas. För att komma till rätta med detta problem så måste stiftet ersättas av ett stift med en kortare elektrod. Genom att göra detta så minskar du avståndet för den värme i elektroden som skall absorberas av den samme. Du kan använda ett stift med samma värmetal, du måste bara hitta ett som inte har framskjuten spets ( Non Projected ) samt har en kortare och helst tjockare elektrod. Om du endast byter värmetal till ett kallare stift så kommer du antagligen att ha kvar samma problem med misständningarna, då det är längden på elektroden som orsakar misständningarna, och då ett stift som är kallare kan ha samma längd på elektroden som på det varmare som du bytte ut.
Tändstifts gapet skall generellt ligga mellan .030" - .035". ( 0,7 - 0,8 mm. ) Försök aldrig att få ner gapet på ett stift som är .060" till ett .035" gap. ( 1,5 mm. - 0,8 mm. )
Skaffa istället ett korrekt "Non Projected" stift som är gjort med ett 0,8 mm. gap.

Hur mycket tål en standard motor ?
En motor som inte har förstärkts på något sätt men som för övrigt är i en god kondition brukar klara av en effektökning av ca. 40 % av orginal effekten. Lämnar din motor 120 hk. i orginal skick så kan du alltså ladda ca.50 hk. extra med ett lustgas system. ( 120 x 40% = 48 ) För att öka effekten ytterligare krävs komponenter som t.e.x smidda kolvar, bättre vevstakar, 360 graders insug o.s.v beroende på motortyp. Man måste även då använda sig av rätt lustgas system för att inte motorskador skall uppstå.