Prislista för arbetskostnader automatlådor & motorer.

 • På priserna tillkommer 25% moms
 • Priserna gäller för urmonterad låda, motor
 • Material & eventuella maskinbearbetnings kostnader tillkommer
 • 6 månaders garanti. ¤ Se villkor på sidan försäljningsvillkor
 • General Motors
  Stret/Strip TH 350
  Upp till ca. 600 hk.
  Pris beroende på skicket av den inlämnade lådan samt om överladdning ska användas (även lustgas)
  Hydra-Matic5 500:- exkl.moms Bandjustering sker med orginalverktyg
  Jetaway, Stratoflight, Super-Hydramatic5 500:- exkl. moms
  Dynaflow5 900:- exkl.moms
  TH 3503 800:- exl. moms
  TH 350 C3 800:- exkl. moms
  TH 4003 800:- exkl. moms
  TH 700 R44 600:- exkl. moms
  4L60E5 500:- exkl.moms
  Mopar
  9043 800:- exkl. moms
  7273 800:- exkl. moms
  Ford
  Fordomatic3 800:- exkl. moms
  FMX3 800:- exkl.moms
  C43 800:- exkl.moms
  C63 800:- exkl.moms
  Maila eller ring om pris på övriga lådor
  Motorrenoveringar
  Arbetskostnaden börjar från 10 000:- exl. moms och upp för de flesta V8 stötstångs motorerna.
  Slutpriset beror på omfattningen av renoveringen.
  Kostnader för material och eventuella maskinbearbetningar tillkommer.
  **** Med hjälp av våra leverantörer i USA så kan vi även
  renovera äldre motorer och växellådor ****


  Försäljningsvillkor

  Betalning

  A. All försäljning sker mot kontant betalning, postförskott eller efterkrav.
  B. Vid en beställning av vissa varor kräver vi en depostion på 50%. Depostionsbeloppet avdrages vid varans utlösande.

  Köpeavtals ingående

  A. Kunden skall vid en beställning av sin vara, vilken kan ske skriftligen eller muntligen, om möjligt och för undvikande av felleverans ange artikelnummer, beskrivning samt bilmärke och årsmodell.

  Priser

  A. Denna prislista kan ersättas av ny prislista utan att vi därom speciellt meddelar.
  B. Mervärdeskatt (moms) tillkommer på angivna priser.

  Leveranstid

  A. I normala fall levererar vi en vara inom veckor. Vi förbehåller oss dock en längsta leveranstid av 60 dagar från dagen för den skrifliga eller muntliga beställningen. För ej lagerförda varor gäller leverans tid enligt överenskommelse från fall till fall.

  Frakt

  A. Leveranser under 20 kg levereras normalt som post paket, varvid frakt och postförskotts avgifter tillkommer.
  B. Alla paket över 20 kg levereras normalt med spedition.
  C. För alla leveranser som ej löses ut, förbehåller sig RPM-Racing rätten att debitera
  kunden kostnaderna för returfrakt och hanteringskostnad ( fn.450:- )

  Ångerrätt

  A.14 dagars ångerrätt gäller på alla lagerförda varor. Gäller ej på varor som tas hem på beställning.
  Ångerrätten förutsätter att varan är oanvänd och oskadad. Faktura / kvitto måste bifogas. Returfrakt betalas av köparen. Varor som återsänds mot postförskott eller efterkrav utlöses EJ.

  Bytesrätt

  A. Bytesrätt gäller endast efter överenskommelse med ansvarig person på RPM-Racing och inom 30 dagar från inköpsdatum. Bytesrätten förutsätter att varan är oanvänd och oskadad. Faktura / kvitto och ett meddelande om anledningen till byte måste bifogas. Returfrakt betalas av köparen. Varor som återsänds mot postförskott eller efterkrav utlöses EJ. 10 - 20 % expiditionsavgift avdrages varuvärdet vid alla byten.
  B. Bytesrätten innebär rätt till byte mot andra artiklar eller tillgodo kvitto.
  Specialbeställda varor bytes eller återköps ej.

  Reklamation

  A. Vid fel på mottagen vara äger kunden rätten att reklamera varan. Detta ska ske snarast efter att felet upptäckts, normalt inom 21 dagar.
  B. Reklamerad vara skall vara väl paketerad. Den skall återsändas som vanligt paket. EJ mot postförskott eller efterkrav.
  C. Reklamerad vara skall vid återsändandet vara väl rengjord.
  D.Vid berättigad reklamation reparerar eller ersätter vi den felaktiga delen.
  E. Vi ersätter ej följdskador förosakade av oss levererad vara, såvida ej följdskada uppstått på grund av uppsåt eller grov vårdslöshet från vår sida eller med andledning av felaktig monteringsanvisning. Monteringsanvisning converter och växellåda
  F. Det åligger mottagaren (montören) att kontrollera passform och lämplighet för montering och användande av oss levererad vara.

  Garanti växellådor, motorer samt delar

  A. 6 månaders garanti på orginalrenoveringar.
  På växellådor endast om av oss erhållen ny converter monterats. Se även punkt E.
  B. Garanti gäller ej då skador uppkommit på grund av felaktig montering, dålig rengörning av kylsystem eller om andra felaktiga förehavanden har förekommit.
  C. Vi ersätter ej kostnader för transport av fordon eller kostnader för i och ur montering av objekt i fråga.
  D. På trimningsdelar ges endast funktionsgaranti
  E. Om kund har införskaffat eget material som skall användas i reparationen av objektet i fråga så lämnas ingen garanti på objektet.